Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Dikkatine. 17.12.2018-10:00

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan derslerden (Öğretmenlik Uygulaması Dersi) muaf tutulmak isteyen öğrencilerimizin 17 Aralık-28 Aralık 2018 tarihleri arasında aşağıda verilen dilekçe ile Dekanlık Evrak Kayıt Bürosuna mesai saatleri içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar ile üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi doğrultusunda yapılacaktır.

NOT:  Öğretmenlik Uygulaması dersi için daha önce dilekçe vermiş olan öğrenciler yeniden dilekçe vermeyecektir.

MUAFİYET DİLEKÇESİ