Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Dikkatine.15.12.2017-16:40

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulmak isteyen öğrencilerimizin 18 ARALIK – 29 ARALIK 2017 tarihleri arasında aşağıda verilen dilekçe ile Dekanlık Evrak Kayıt Bürosuna mesai saatleri içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Değerlendirmeler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar ile üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: Öğretmenlik Uygulaması dersi için daha önce dilekçe vermiş olan öğrenciler yeniden dilekçe vermeyecektir.

MUAFİYET DİLEKÇESİ ARALIK

Öğrencilerimize Duyurulur.