Aylık arşivler: Ekim 2014

2014-2015 KESİN KAYIT İŞLEYİŞ TAKVİMİ(GÜNCELLENMİŞ) 31.10.2014

 

2014-2015 GÜZ YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜNCELLENMİŞ ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEYİŞ TAKVİMİ:

 

İŞLEMLER BAŞLANGIÇ  BİTİŞ
Başvuru işlemleri 15.10.2014/Saat 10.00 21.10.2014 Saat: 23.59
Asıl ve Yedek Listelerinin İlanı 27.10.2014/Saat 10.00
Kesin Kayıtlar 03.11.2014/Saat 09.00 07.11.2014 Saat: 17.00
Yedek Kayıtlar-1 12.11.2014/Saat 09.00 12.11.2014 Saat: 17.00
Yedek Kayıtlar-2 (Gerekirse) 13.11.2014/Saat 09.00 13.11.2014 Saat: 17.00
Yedek Kayıtlar-3 (Gerekirse) 14.11.2014/Saat 09.00 14.11.2014 Saat: 17.00
Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretimi 24.11.2014

 

Kesin Kayıtlarla İlgili Önemli Duyuru (28.10.2014 – 08:55 )

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI HALEN ÖĞRENCİ KONUMUNDAKİ ADAYLAR  İÇİN KESİN KAYIT KOŞULLARININ UYGULANMASIYLA  İLGİLİ  AÇIKLAMA

 Fakültemiz tarafından verilecek olan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Programı Ön Kayıt başvuruları 21.10.2014 tarihinde saat 23.59’da tamamlanmış ve sonuçlar 27.10.2014 tarihinde saat 10.00’da açıklanmıştır. Ancak yapılan ön incelemeler sonucunda, Birimimiz tarafından  http://formasyon.cu.edu.tr/ internet adresinde 13.10.2014 tarihinde yapılan “ON-LINE ÖNKAYIT DUYURUSUNUN” 2. Maddesinde ve 10. Maddesindeki Bölümlere Tahsis Edilen Kontenjanlar Tablosunda “Öğrenci Kategorisindeki” başvuruların “Halen 4. Sınıflarda öğrenim gören (uzatmalılar dahil) öğrenciler tarafından yapılması gerektiğinin”, benzer şekilde aynı adreste 23.10.2014 tarihinde yayınlanan “Kesin Kayıtlarla ilgili Duyurunun” 1. Maddesinde de açıklanan kontenjanlara göre öğrenci kategorisinde “4. Sınıf öğrencisi konumunda bulunan öğrencilerin” kayıt yaptırabileceğinin belirtilmesine rağmen, halen 3. veya daha alt sınıflarda öğrenim görmekte olan bazı öğrencilerin sistem üzerinden ön kayıt yaptırdıkları ve Kesin Kayıt Listelerinde isimlerinin yer aldığı  belirlenmiştir. Oysa YÖK tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin” I. Bölüm 5. Madde 1. Şıkkına göre “Kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olması durumunda daha üst sınıflarda olan öğrencilere öncelik verilir” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda 23.10.2014 tarihinde http://formasyon.cu.edu.tr/ adresimizde yapılan ilanen duyurunun ikinci paragrafında belirtilen; “Yapılan incelemeler sonucunda, ön kayıtlar sırasında hatalı giriş yapan veya gerçek dışı/yanlış beyanda bulunan öğrenci veya mezunların ön kayıtları geçersiz sayılacaktır ”  ifadesi de  esas alınarak, 27.10.2014 tarihinde yayınlanan 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar Listesi ve Duyurusundaki Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler listesinin 2. ve 3. Maddesinde belirtilen “GNO’yu Gösteren Güncel Transkript” veya  “Öğrenci Durumunda Olanlar için Öğrenci Belgelerinin” en az birinde   halen 4. Sınıf  öğrencisi olduğunu kanıtlayamayan öğrencilerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon Birimi Başkanlığı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DONEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ VE DUYURUSU (27.10.2014)

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Donemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ONLİNE olarak yapılan Ön kayıtlarda beyan edilen bilgilere göre ve  Ç.Ü. Senatosu tarafından  belirlenen Değerlendirme Kriterlerine göre oluşturulan Kesin Kayıt Yaptırmaya hak kazanan Adaylar Listesi.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki Listeler öğrencilerin ön kayıt sırasındaki kişisel beyanları esas alınarak hazırlanmıştır. Kesin kayıt yapılabilmesi için esas olan aşağıda yazılı onaylı belgelerdir. Bu belgeler Fakültemiz Dekanlık katındaki Pedagojik Formasyon Biriminde kontrol edilecek olup, beyan edilen bilgiler ile sunulan onaylı belgeler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda öğrenciler kesin kayıt hakkını kaybederler. Kesin Kayıtlar 03 Kasım 2014 saat 09.00’dan 07 Kasım 2014 saat 17.00’a kadar Fakültemiz Dekanlık katındaki Formasyon Biriminde şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi tarafından bizzat yapılacaktır. Kesin Kayıt sırasında Onaysız veya Faksla alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.

Belgelerinde belirsizlik olduğunu düşünen veya uygun belgeyi birim sorumlularına ibraz edemeyen öğrencilerin bankaya para ödemeden önce mutlaka Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimine  danışmaları  önemle rica olunur.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)      Kesin Kayıt Dilekçesi (Formasyon Biriminden Temin Edilecektir)

2)      GNO’yu (Genel Not Ortalamasını) gösteren Güncel Transkript (Aslı veya Onaylı Fotokopisi)

3)      Halen Öğrenci Durumunda olanlar için Öğrenci Belgesi

4)      Mezunlar için Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı Fotokopisi)

5)      Nüfüs Cucdanı Sureti

6)      2 Adet Vesikalık Fotoğraf

7)      Banka Dekontu. (Sertifika Programının toplam ücreti: 2054.00 (İkibin ellidört )TL olup, Öğrenim ücretinin Güz dönemi  taksidi olan 1.027 (Binyirmiyedi) TL’nin   T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Hesabı olan (IBAN TR 2700 0100 1690 2559 4020 5022 ) no’lu hesaba yatırıldığına ilişkin  banka dekontu. (Banka Dekontunun açıklama bölümüne ilgilinin Adı-Soyadı TC kimlik Numarası ve 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Güz Dönemi 1. Taksiti olduğu yazılacaktır)

Kesin Kayıt Listeleri için tıklayınız

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAZANANLAR LİSTESİ İLE İLGİLİ DUYURU(26.10.2014)

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi  Programı Kesin Kayıt Listeleri hazırlanmakta olup, 27.10.2014 Saat 10.00’da kesin kayıt için gerekli belgeler ve açıklamalarla ilan edilecektir.  Kesin Kayıtlar 03 Kasım 2014 saat 09.00’dan 07 Kasım 2014 saat 17.00’a kadar Fakültemiz Dekanlık katındaki Formasyon Biriminde şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi tarafından gerekli onaylı belgeler ibraz edilerek yapılacaktır. Kesin Kayıt sırasında Onaysız veya Faksla alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.

Asıl Kayıtlar:

03 .11.2014 Saat: 09:00 – 07.11.2014 Saat:17:00 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek kayıtlar ise:

12.11.2014- BİRİNCİ LİSTE  YEDEK KAYTLAR

13.11.2014- İKİNCİ LİSTE  YEDEK KAYTLAR

14.11.2014- ÜÇÜNCÜ LİSTE YEDEK KAYITLAR

2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMINA AİT GÜNCELLENMİŞ (16.10.2014) GRUP LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Biyoloji Grup 1    Biyoloji Grup 2    Felsefe    Fizik Grup 1    Fizik Grup 2    İlahiyat Grup 1

İlahiyat Grup 2    İlahiyat Grup 3    Kimya Grup 1    Kimya Grup 2    Matematik Grup 1

Matematik Grup 2    Matematik Grup 3    Müzik    Sağlık    Seramik-Resim Grup 1

Seramik-Resim Grup 2    Türk-Dili-ve-Edebiyatı-Grup-1    Türk-Dili-ve-Edebiyatı-Grup-2

Türk-Dili-ve-Edebiyatı-Grup-3    Türk-Dili-ve-Edebiyatı-Grup-4